-35%
47575250c

VTech FS6414A

299.00 193.00

המלאי אזל

 • תיאור

תיאור

VTech FS6414A

פרטי המוצר
 • FS6414A טלפון אלחוטי דיגיטלי ) DECT ( בעברית עם מגבר שמע
 • כללי:
 • ▪ תפריט וספר טלפונים ב – 3 שפות: עברית, אנגלית ורוסית
 • ▪ אפשרות חיבור עד 4 שלוחות אלחוטיות נוספות
 • ▪ אפשרות חיבור עד 3 בסיסים נוספים
 • ▪ תאימות לשימוש עם מכשירי שמיעה ) TIA-1083 )
 • ▪ הגדרת מצב חסכון ) ECO ( – לחסכון בסוללה והארכת זמן השימוש
 • ▪ ידידותי לסביבה – בזמן שיחה המכשיר מתאים את עוצמת השידור בהתאם למרחק מהבסיס ומבטיח עוצמת
 • שידור מינימאלית לשמירה על הסביבה.
 • ▪ תומך GAP
 • ▪ טכנולוגיית DECT המבטיחה שידור מוצפן ואיכותי
 • ▪ טווח קליטה משופר של עד 50 מטר בתוך הבית, 300 מטר בשטח פתוח )בכפוף לתנאים הסביבתיים(
 • ▪ שיטת חיוג: צלילים / מתקפים
 • ▪ גיבוי בהפסקת חשמל
 • ▪ ידידותי לשימוש בסביבה אלחוטית
 • שלוחה אלחוטית:
 • ▪ צג שיחה מזוהה ושיחה מזוהה ממתינה*
 • ▪ צג ולחיצים מוארים בתאורה כתומה
 • ▪ תצוגת תאריך, שעה ומשך זמן שיחה
 • ▪ לחיצים בעברית
 • ▪ דיבורית
 • ▪ מחוון להודעה ממתינה *
 • ▪ ספר טלפונים עד 70 שמות ומספרים
 • ▪ תפריט וספר טלפונים ב – 3 שפות: עברית, אנגלית ורוסית
 • ▪ אפשרות חיבור עד 4 שלוחות אלחוטיות נוספות
 • ▪ אפשרות חיבור עד 3 בסיסים נוספים
 • ▪ תאימות לשימוש עם מכשירי שמיעה ) TIA-1083 )
 • ▪ הגדרת מצב חסכון ) ECO ( – לחסכון בסוללה והארכת זמן השימוש
 • ▪ ידידותי לסביבה – בזמן שיחה המכשיר מתאים את עוצמת השידור בהתאם למרחק מהבסיס ומבטיח עוצמת
 • שידור מינימאלית לשמירה על הסביבה.
 • ▪ תומך GAP
 • ▪ טכנולוגיית DECT המבטיחה שידור מוצפן ואיכותי
 • ▪ טווח קליטה משופר של עד 50 מטר בתוך הבית, 300 מטר בשטח פתוח )בכפוף לתנאים הסביבתיים(
 • ▪ שיטת חיוג: צלילים / מתקפים
 • ▪ גיבוי בהפסקת חשמל
 • ▪ ידידותי לשימוש בסביבה אלחוטית
 • שלוחה אלחוטית:
 • ▪ צג שיחה מזוהה ושיחה מזוהה ממתינה*
 • ▪ צג ולחיצים מוארים בתאורה כתומה
 • ▪ תצוגת תאריך, שעה ומשך זמן שיחה
 • ▪ לחיצים בעברית
 • ▪ דיבורית
 • ▪ מחוון להודעה ממתינה *
 • ▪ ספר טלפונים עד 70 שמות ומספרים
חייגו עכשיו
WAZE