-17%
41538903c

VTech SN6187

299.00 249.00

המלאי אזל

  • תיאור

תיאור

VTech SN6187

תכונות כלליות
מצב “שקט”– השתקת כל החיווים הקוליים (למעט “איתור”) למשך 1-12 שעות. במצב זה יופעל המשיבון אוטומטית עד לסיום ההשתקה.
הקלטת הודעת תזכורת חד / רב פעמית לשמיעה מהנייד או מלחתן המצוקה (עד 9 תזכורות, עד 4 דקות על אחת)
מגבר שמע – רמת השמע תעלה עד ל – 40 דציבלים במהלך שיחה או בשעת שמיעת ההודעות במשיבון
טווח קליטה מוגדל – טכנולוגיה של אנטנה כפולה המפחיתה את רעשי הרקע וממקסמת את טווח הקליט
אקולייזר לשיפור איכות הקול במצב שיחה (4 מצבים: רגיל, בס, טרבל 1, טרבל 2)
כיוון עוצמת הצלצול – 6 רמות + כיבוי (בסיס, נייד ולחצן מצוקה)
אפשרות חיווי קולי לשיחה נכנסת בשפה האנגלית (בסיס ונייד)
אפשרות שיתוף של עד 4 שלוחות אלחוטיות בשיחות חוץ
אפשרות חיבור עד 12 שלוחות אלחוטיות
אפשרות חיבור של עד 4 לחצני מצוקה ניידים
תאימות לבעלי מכשיר שמיעה (TIA-1083)
10 סוגי צלצולים לבחירה (נייד ולחצן מצוקה)
ידידותי לשימוש בסביבה אלחוטית
אפשרות תליה על הקיר
גיבוי בהפסקת חשמל

לחצן מצוקה נייד
טווח מוגדל של עד כ – 200 מטר בשטח פתוח ו – 30 מטר בשטח סגור***
חיוג מהיר ל – 2 מספרי חרום (תכנות דרך הבסיס)
עד כ – 5 שעות דיבור ללא טעינה
כיוון עוצמת הדיבורית (6 רמות + כיבוי)
אפשרות כיבוי / הדלקה של לחצן המצוקה
איכות שמע HD
הודעה משמחת
סוללות מסוג: 450mAh

שלוחה אלחוטית
צג שיחה מזוהה ושיחה מזוהה ממתינה*
צג רחב ומואר עם לחיצים גדולים ומוארים
תצוגת תאריך, שעה ומשך זמן שיחה
תצוגת מספר השיחות שלא נענו
דיבורית
נורית טעינה
חיווי לתא קולי (סימון מעטפית) *
ספר טלפונים עד 100 שמות ומספרים
זיכרון ל – 50 שיחות נכנסות אחרונות*
חיוג חוזר ל- 10 מספרים אחרונים שחוייגו
אפשרות ל”חיוג שרשרת”
אפשרות לשמירת מספר טלפון מרשומות שיחות מזוהות / מחיוג חוזר*
אקולייזר לשיפור איכות הקול במצב שיחה (4 מצבים: רגיל, בס, טרבל 1, טרבל 2)
איכות שמע HD
אינטרקום והעברת שיחות בין השלוחות האלחוטיות**
כיוון עוצמת הדיבורית/השמע – 6 רמות
מענה אוטומטי – מופעל / כבוי
חיוג מקדים
לחיצים: MUTE (השתק)
אפשרות כיוון זמן איתות  – 8 רמות (80/100/120/180/200/250/300/600)
כרזה בצג השלוחה האלחוטית
אפשרות כיבוי/הפעלת נעילת הלחיצים
צלילי הלחיצים – 3 רמות + כיבוי
לחיצים מוארים (צבע כחול)
אפשרות כיבוי/הפעלת צלילי הלחיצים
התרעה וחיווי במצב של סוללות נמוך
התרעה במצב של יציאה מטווח קליטה (במצב שיחה Off-Hook)
עד 12 שעות דיבור/160 שעות המתנה
סוללות נטענות 2 X AAA 500Ah 2.4V

משיבון
הודעות מוקלטות במשיבון ניתנות להשמעה ביחידת הבסיס או ביחידת האלחוטית.
הודעת פתיח מערכתית (אנגלית) או הקלטה אישית (2-90 שניות)
אפשרות של הפעלה / כיבוי של צליל התרעת הודעה חדשה
תכנות מספר צלצולים למענה המשיבון – 2-6 צלצולים
משיבון דיגיטלי 30 דקות הקלטה או עד 99 הודעות
תכנות משך כל הודעה נכנסת עד 3 דקות
אפשרות השמעת הודעות בהילוך איטי
אפשרות הפעלה / כיבוי של המשיבון
הקלטת הודעת תזכורת
אפשרות הקלטה וסינון שיחות
אפשרות הפעלה מרחוק
חותמת יום ושעה

בסיס
לחיץ כריזה לאיתור השלוחה האלחוטית
כיוון עוצמת הדיבורית (8 רמות)
התרעה להודעה חדשה
נורית “בשימוש” / צלצול

חייגו עכשיו
WAZE